Gravesøknader i Alstahaug kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Alstahaug kommune

Graving i Alstahaug kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.alstahaug.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/82
Entreprenør ACCESS 24/7 AS
Start 14.06.2021
Slutt 17.12.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Markvollveien 112 -191
Gnr/Bnr: 30/3
Gnr/Bnr: 93/8
Gnr/Bnr: 30/2
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 08.06.2021
Tittel Offentlig toaletthus
Byggherre
Organisasjon: ALSTAHAUG KOMMUNE TEKNISK ETAT (orgnr.: 974559390)
Kontaktperson: Trond Aleksandersen (tlf.: 95278330)