Gravesøknader i Alstahaug kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Alstahaug kommune

Graving i Alstahaug kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.alstahaug.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/91 Beite og kanalrensk Einangen Gravearbeid Tjøttaveien, Alstahaugveien JOSTEIN HØBERG 20.08.2019 23.04.2021
20/8 Haugerud omsorgsboliger Gravearbeid Haugerudveien SK MASKIN AS 27.01.2020 28.02.2021
20/9 Nydyrking Vanggården Gravearbeid Wanggårdsveien PER ROAR SELBOE 24.01.2020 20.01.2021
20/10 Drenering Jordbruk Gravearbeid Wanggårdsveien PER ROAR SELBOE 27.01.2020 20.01.2021
20/24 Kirkeveien Utskifting sluk nr 23186 Gravearbeid Kirkeveien ALSTAHAUG KOMMUNE TEKNISK ETAT 26.03.2020 30.10.2020
20/49 12476 Anne Liland Sørra Gravearbeid Havneveien POLYGON HELGELAND AS 15.06.2020 30.09.2020
20/72 Sandnes elva Del 2 Gravearbeid Gnr/Bnr: 38/1244 ALSTAHAUG KOMMUNE TEKNISK ETAT 10.06.2020 30.09.2020
20/77 Alsten Golfklubb Renovering av Golfbane Gravearbeid Markvollveien GKS MASKIN AS 11.06.2020 11.06.2021
20/80 Oppgradering Botnveien. Utskifting stikkrenne. Graving fiber. Gravearbeid Botnveien ALSTAHAUG KOMMUNE TEKNISK ETAT 22.06.2020 30.09.2020
20/101 Planering av tomt/plen Gravearbeid fogedfalchsvei BLOMSØY MASKIN AS 21.07.2020 16.09.2021
20/109 Vannpost brygge Havnevesnet Gravearbeid Strandgata ACCESS 24/7 AS 17.08.2020 16.10.2020
20/111 Søsterhjemmet Gravearbeid Kirkeveien NORDNES BETONG OG ANLEGG AS 19.08.2020 30.09.2020
20/112 ny grus i innkjørsel og drenering av blomsterbedd Gravearbeid nermarka 20 GKS MASKIN AS 21.08.2020 04.10.2020
20/113 Port Milan Gravearbeid Søvikveien ALSTAHAUG KOMMUNE TEKNISK ETAT 19.08.2020 30.09.2020
20/116 Mølnhushaugen 39 Gravearbeid Mølnhushaugen ANTOR AS 24.08.2020 24.09.2020
20/117 reperasjon av røranlegget fiber Signal Gravearbeid Ibsens gate, Peer Gynts gate ACCESS 24/7 AS 27.08.2020 25.09.2020
20/118 Støttemur Arbeidstillatelse Botnveien SK MASKIN AS 07.09.2020 30.10.2020
20/119 Bonitering og graving for nytt teknisk bygg Gravearbeid Tjøttaveien BENDIKSEN ENTREPRENØR AS 08.09.2020 30.10.2020
20/120 Nye VA, drens Gravearbeid Sigurd Herses gate ACCESS 24/7 AS 16.09.2020 30.11.2020