Gravesøknader i Alstahaug kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Alstahaug kommune

Graving i Alstahaug kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.alstahaug.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/68 Fortau Øysteins gate Gravearbeid Øysteins gate ALSTAHAUG KOMMUNE 01.07.2019 30.06.2020
19/91 Beite og kanalrensk Einangen Gravearbeid Tjøttaveien, Alstahaugveien JOSTEIN HØBERG 20.08.2019 23.04.2021
19/111 Graving i f.b. med ny oppstillingsplass for bil Gravearbeid Jutulveien GARTNERIET GRYTHATTEN AS 16.09.2019 30.04.2020
19/125 Tilbygg Ura skole Gravearbeid Novikveien SK MASKIN AS 14.10.2019 08.05.2020
19/134 Hyttetomt samt Vann og Avløp Gravearbeid Skutvikveien BLOMSØY MASKIN AS 14.10.2019 01.06.2020
20/4 Forlengelse av gang og sykkelvei Gravearbeid Haugerudveien ALSTEN MASKINSTASJON AS 20.01.2020 15.05.2020
20/8 Haugerud omsorgsboliger Gravearbeid Haugerudveien SK MASKIN AS 27.01.2020 28.02.2021
20/9 Nydyrking Vanggården Gravearbeid Wanggårdsveien PER ROAR SELBOE 24.01.2020 20.01.2021
20/10 Drenering Jordbruk Gravearbeid Wanggårdsveien PER ROAR SELBOE 27.01.2020 20.01.2021
20/19 foged falchs vei 13 Gravearbeid Foged Falchs vei ALSTAHAUG KOMMUNE TEKNISK ETAT 09.03.2020 04.05.2020
20/20 Nytt VA Tyriannsvegen Gravearbeid Novikveien ACCESS 24/7 AS 13.03.2020 30.04.2020
20/24 Kirkeveien Utskifting sluk nr 23186 Gravearbeid Kirkeveien ALSTAHAUG KOMMUNE TEKNISK ETAT 26.03.2020 30.04.2020
20/26 Repp gamel ledning Gravearbeid Søvikveien ALSTAHAUG KOMMUNE TEKNISK ETAT 31.03.2020 27.04.2020
20/27 Mølnhushaugen 2AB Gravearbeid Mølnhushaugen NORDLAND RØRINSPEKSJON AS 06.04.2020 06.05.2020