Gravesøknader i Alstahaug kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Alstahaug kommune

Graving i Alstahaug kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.alstahaug.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/91 Beite og kanalrensk Einangen Gravearbeid Tjøttaveien, Alstahaugveien JOSTEIN HØBERG 20.08.2019 23.04.2021
20/8 Haugerud omsorgsboliger Gravearbeid Haugerudveien SK MASKIN AS 27.01.2020 28.02.2021
20/9 Nydyrking Vanggården Gravearbeid Wanggårdsveien PER ROAR SELBOE 24.01.2020 20.01.2021
20/10 Drenering Jordbruk Gravearbeid Wanggårdsveien PER ROAR SELBOE 27.01.2020 20.01.2021
20/24 Kirkeveien Utskifting sluk nr 23186 Gravearbeid Kirkeveien ALSTAHAUG KOMMUNE TEKNISK ETAT 26.03.2020 30.10.2020
20/77 Alsten Golfklubb Renovering av Golfbane Gravearbeid Markvollveien GKS MASKIN AS 11.06.2020 11.06.2021
20/101 Planering av tomt/plen Gravearbeid fogedfalchsvei BLOMSØY MASKIN AS 21.07.2020 16.09.2021
20/118 Støttemur Arbeidstillatelse Botnveien SK MASKIN AS 07.09.2020 30.10.2020
20/119 Bonitering og graving for nytt teknisk bygg Gravearbeid Tjøttaveien BENDIKSEN ENTREPRENØR AS 08.09.2020 30.10.2020
20/120 Nye VA, drens Gravearbeid Sigurd Herses gate ACCESS 24/7 AS 16.09.2020 30.11.2020
20/122 Ettablere Spyle punkt på AF 1654 Foged Falchs Vei 37 Gravearbeid Foged Falchs vei ALSTAHAUG KOMMUNE TEKNISK ETAT 23.09.2020 30.10.2020
20/123 Alleen 4a Gravearbeid Alleen TORSTEIN BOTN AS 29.09.2020 31.10.2020
20/124 Håndgaving Fiber Kirkeveien Gravearbeid Kirkeveien ACCESS 24/7 AS 29.09.2020 04.12.2020
20/125 Sluk Strandgata 48 Gravearbeid Strandgata ALSTAHAUG KOMMUNE TEKNISK ETAT 01.10.2020 30.11.2020
20/126 Utskifting sluk 18081 Prestmarkveien 38. Gravearbeid Prestmarkveien ALSTAHAUG KOMMUNE TEKNISK ETAT 01.10.2020 30.11.2020
20/127 Vann og avløp til Alterveien 51 Gravearbeid Alterveien Privatperson 10.10.2020 31.12.2020
20/128 Drenering Gravearbeid Ole Rølvågs gate SK MASKIN AS 05.10.2020 30.10.2020
20/129 Alleen Gravearbeid Alleen TORSTEIN BOTN AS 05.10.2020 31.10.2020
20/130 Helgelandssykehuset Gravearbeid Bakkelygata, Prestmarkveien, Skoleveien TORSTEIN BOTN AS 05.10.2020 31.12.2020
20/131 planering av skråning Gravearbeid Novikveien BLOMSØY MASKIN AS 07.10.2020 30.11.2020
20/132 El port Hermann Wildenveys gt Gravearbeid Hermann Wildenveys gate ALSTAHAUG KOMMUNE TEKNISK ETAT 09.10.2020 30.11.2020
20/133 El port Foged Falch vei/Siva Gravearbeid Foged Falchs vei ALSTAHAUG KOMMUNE TEKNISK ETAT 09.10.2020 30.11.2020
20/136 Kanalgraving Gravearbeid Mindnesveien Privatperson 19.10.2020 15.01.2021
20/137 Reparasjon av drenering Gravearbeid Mindnesveien Privatperson 19.10.2020 15.01.2021
20/139 Oppsett av stillas Arbeidstillatelse Syv Søstres gate Privatperson 19.10.2020 02.11.2020
Viser 1 - 25 av 29 1 2 >