Gravesøknader i Alstahaug kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Alstahaug kommune

Graving i Alstahaug kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.alstahaug.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/50
Entreprenør GKS MASKIN AS
Start 14.05.2021
Slutt 30.11.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier kirkeveien 23 -23
Søknad gjelder El-kabel, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 11.05.2021
Tittel Utgraving for støttemur og trapp + kabeltrase for garasje
Byggherre
Kontaktperson: Terje Karlsen (tlf.: 90971228)