Gravesøknader i Alstahaug kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Alstahaug kommune

Graving i Alstahaug kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.alstahaug.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/130
Entreprenør TORSTEIN BOTN AS
Start 05.10.2020
Slutt 31.12.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Bakkelygata 1 -10
Prestmarkveien 1 -8
Skoleveien 37
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 02.10.2020
Tittel Helgelandssykehuset
Byggherre
Organisasjon: HELGELANDSSYKEHUSET HF (orgnr.: 974795485)
Kontaktperson: Lars Inge Ingebrigtsen (tlf.: 75125100)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Jarle Mikalsen (tlf.: 90270939)