Gravesøknader i Alstahaug kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Alstahaug kommune

Graving i Alstahaug kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.alstahaug.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/113
Entreprenør ALSTAHAUG KOMMUNE TEKNISK ETAT
Start 19.08.2020
Slutt 30.09.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Søvikveien 73 -83
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 19.08.2020
Tittel Port Milan
Byggherre
Organisasjon: ALSTAHAUG KOMMUNE TEKNISK ETAT (orgnr.: 974559390)
Kontaktperson: Magnus Skjærvold (tlf.: 91378398)