Gravesøknader i Alstahaug kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Alstahaug kommune

Graving i Alstahaug kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.alstahaug.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/129
Entreprenør TORSTEIN BOTN AS
Start 05.10.2020
Slutt 31.10.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Alleen 4A
Søknad gjelder Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 02.10.2020
Tittel Alleen
Byggherre
Organisasjon: ALSTAHAUG KOMMUNE TEKNISK ETAT (orgnr.: 974559390)
Kontaktperson: Andreas Lieng (tlf.: 75075620)