Gravesøknader i Alstahaug kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Alstahaug kommune

Graving i Alstahaug kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.alstahaug.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/9
Entreprenør PER ROAR SELBOE
Start 24.01.2020
Slutt 20.01.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Wanggårdsveien 2
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 27.01.2020
Tittel Nydyrking Vanggården
Byggherre
Kontaktperson: Per Roar Selboe (tlf.: 47616095)